ANUNȚ organizare concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de CONSILIER, clasa I, grad profesional DEBUTANT, în cadrul Biroului financiar-contabil


Bibliografie


 

Nr.4083/20.09.2018

A N U N Ţ

U.A.T. – COMUNA ȘIMAND, organizează în perioada 24-26 OCTOMBRIE 2018 concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de CONSILIER, clasa I, grad profesional DEBUTANT, în cadrul Biroului financiar-contabil, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șimand.

Condiţiile de participare la concurs:

 • condiţiile prevăzute la art.54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul Funcţionarului Public (r2) cu modificările şi completările ulterioare;

 • Vechime în specialitate: nu este necesară vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

 • Studii necesare: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

Termen de depunere a dosarelor: 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României partea a III-a.

Probe stabilite pentru concurs:

 • selecţia dosarelor – în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de depunere a dosarelor, respectiv din data de 11.10.2018 până în data de 17.10.2018;

 • proba scrisă în data de 24 Octombrie 2018 ora 1000

 • interviul în data de 26 Octombrie 2018 ora 1400

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din HG nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Probele concursului se vor desfăşura la sediul U.A.T. – comuna Şimand, situat pe str.Principală, nr.1119.

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici – republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr.7/2004 – Codul de conduită al funcţionarilor publici – republicată;

 • Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr.273/2006 – privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Decretul nr.209/1976, pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă;

 • OUG nr.193/2002, privind introducerea sistemelor moderne de plată, actualizată;

 • Legea nr.70/2015, pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, actualizată;

 • Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal – Impozite şi taxe, actualizată;

Primar, Secretar,

Dema Florin-Liviu Brîndaș Lavinia