Tabel nominal  privind rezultatul probei practice la concursul de recutare pentru ocuparea postului vacant de natură contractuală de Administrator structuri sportive, în cadrul Compartimentului Administrativ, organizat în data de 12.05.2022 – proba practică

Nr.2574/12.05.2022

 

TABEL NOMINAL

 privind rezultatul probei practice la concursul de recutare pentru ocuparea postului vacant de natură contractuală de Administrator structuri sportive, în cadrul Compartimentului Administrativ, organizat în data de 12.05.2022 – proba practică

 

 

Numele și prenumele candidatului Funcția pentru

care s-a depus dosarul

Punctaj obținut la proba practică Rezultatul probei practice
ANGHEL CORNEL Administrator structuri sportive 88 ADMIS

 

 

 

Contestaţiile se pot depune în termen de 24 de ore de la afișarea prezentului tabel, respectiv până la data de 13.05.2022, ora 14:00.

Interviul se organizează în data de 16.05.2022, ora 11:00.

 

 

 

      COMISIA DE CONCURS:

 

 

SODINCA IUSTIN-CONSTANTINESCU – PREŞEDINTE   _______________

RUGEA ANCUȚA-LUCIA – MEMBRU                             _______________

GÂNGĂ CORNELIA – MEMBRU                                       _______________

 

 

BRÎNDAȘ LAVINIA – SECRETAR _____________