Anunț privind organizarea licitației publice în vederea închirierii terenului înscris în C.F. 302184 Șimand cu nr. top 302184, în suprafață de 939 mp

Nr.3/13.01.2021

A N U N Ț

privind organizarea licitației publice în vederea închirierii terenului înscris în C.F. 302184 Șimand cu nr. top 302184, în suprafață de 939 mp

Autoritate contractantă: Primăria comunei Șimand

Organizatorul procedurii: Primăria comunei Șimand

Obiectivul: închirierea terenului înscris în C.F. nr. 302184 Șimand cu nr.top 302184, în suprafață de 939 mp.

Documentele de licitație: se obtin de la Compartimentul Achiziții Publice, persoana de contact Untaru Delia-Lavinia;documentele licitatiei se pun la dispozitia solicitantilor contra cost, pretul fiind de 50 lei ;

Termenul limită de depunere: 28.01.2021 ora 16,00 la registratura autorității contractante, str. Principală, nr.1119;

Data desfășurării licitației publice: 02.02.2021 ora 10,00 la sediul autorității contractante, str. Principală, nr.1119;

Garanție de participare: Modul de constituire al acesteia este prezentat în documentele licitației publice.

Licitatia se va desfasura dupa metoda licitatie publica deschisa.In cazul in care la data si ora anuntata pentru desfasurarea licitatiei, nu se califica un numar minim de doi ofertanti, licitatia se amana cu 10 zile si se va repeta in aceste conditii, inca de doua ori.

PRIMAR,

DEMA FLORIN-LIVIU

citește mai departe…

Anunț privind organizarea licitației publice în vederea închirierii terenului înscris în C.F. 302183 Șimand cu nr. top 302183, în suprafață de 940 mp

Nr.4/13.01.2021

Autoritate contractantă: Primăria comunei Șimand

Organizatorul procedurii: Primăria comunei Șimand

Obiectivul: închirierea terenului înscris în C.F. nr. 302183 Șimand cu nr.top 302183, în suprafață de 940 mp.

Documentele de licitație: se obtin de la Compartimentul Achiziții Publice, persoana de contact Untaru Delia-Lavinia;documentele licitatiei se pun la dispozitia solicitantilor contra cost, pretul fiind de 50 lei ;

Termenul limită de depunere: 28.01.2021 ora 16,00 la registratura autorității contractante, str. Principală, nr.1119;

Data desfășurării licitației publice: 02.02.2021 ora 12 ,00 la sediul autorității contractante, str. Principală, nr.1119;

Garanție de participare: Modul de constituire al acesteia este prezentat în documentele licitației publice.

Licitatia se va desfasura dupa metoda licitatie publica deschisa.In cazul in care la data si ora anuntata pentru desfasurarea licitatiei, nu se califica un numar minim de doi ofertanti, licitatia se amana cu 10 zile si se va repeta in aceste conditii, inca de doua ori.

PRIMAR,

DEMA FLORIN-LIVIU

citește mai departe…

ANUNȚ: Publicare documentele tehnice ale cadastrului pentru UAT ȘIMAND

Nr.4640/02.10.2020

ANUNȚ

Prin prezenta vă anunțăm că începând cu data de 05.10.2020, vor fi publicate documentele tehnice ale cadastrului pentru UAT ȘIMAND, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Căminului Cultural Șimand, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare sau contestațiile documentelor tehnice, vor putea fi depuse de către proprietarii, posesorii sau alţi deţinători, la Comisia de Recepție a Cererilor de Rectificare, care își va desfășura activitatea la Căminul Cultural Șimand, de luni-joi între orele 09:00-15:30, vineri între orele 09:00-13:00 și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

PRIMAR,

DEMA FLORIN-LIVIU


 

 

Anunț privind organizarea licitației publice în vederea închirierii a imobilului înscris în C.F. 305078 Șimand cu nr. top 305078, în suprafață de 4,5 mp

Nr.129/18.05.2020

A N U N Ț

privind organizarea licitației publice în vederea închirierii a imobilului înscris în C.F. 305078 Șimand cu nr. top 305078 , în suprafață de 4,5 mp

Autoritate contractantă: Primăria comunei Șimand

Organizatorul procedurii: Primăria comunei Șimand

Obiectivul: închirierea imobilului înscris în C.F. nr. 305078 Șimand cu nr.top 305078, în suprafață de 4,5 mp.

Documentele de licitație: se obtin de la Compartimentul Achiziții Publice, persoana de contact Untaru Delia-Lavinia;documentele licitatiei se pun la dispozitia solicitantilor contra cost, pretul fiind de 50 lei ;

Termenul limită de depunere: 02.06.2020 ora 16,00 la registratura autorității contractante, str. Principală, nr.1119;

Data desfășurării licitației publice: 05.06.2020, 16.06.2020 si 26.06.2020 ora 10,00 la sediul autorității contractante, str. Principală, nr.1119;

Garanție de participare: Modul de constituire al acesteia este prezentat în documentele licitației publice.

Licitatia se va desfasura dupa metoda licitatie publica deschisa.In cazul in care la data si ora anuntata pentru desfasurarea licitatiei, nu se califica un numar minim de doi ofertanti, licitatia se amana dupa 10 zile si se va repeta in aceleasi conditii, inca de doua ori.

PRIMAR,

DEMA FLORIN-LIVIU

citește mai departe…