Anunț privind organizarea licitației publice în vederea închirierii imobilului înscris în C.F. nr. 300175 Șimand cu nr.top 57/a, în suprafață de 29,35 mp

Nr.3099/07.06.2019

A N U N Ț

privind organizarea licitației publice în vederea închirierii imobilului înscris în C.F. nr. 300175 Șimand cu nr.top 57/a, în suprafață de 29,35 mp

Autoritate contractantă: Primăria comunei Șimand

Organizatorul procedurii: Primăria comunei Șimand

Obiectivul: închirierea imobilului înscris în C.F. nr. 300175 Șimand cu nr.top 57/a, în suprafață de 29,35 mp;

Documentele de licitație: se obțin de la Compartimentul Achiziții Publice, persoana de contact Untaru Delia-Lavinia;

Termenul limită de depunere: 17.06.2018 ora 16,00 la registratura autorității contractante, str. Principală, nr.1119;

Data desfășurării licitației publice: 20.06.2019 ora 10,00 la sediul autorității contractante, str. Principală, nr.1119;

Garanție de participare: Modul de constituire al acesteia este prezentat în documentele licitației publice.

Licitaţia se va desfăşura după metoda licitaţie publică deschisă. În cazul în care la data şi ora anunţată pentru desfăşurarea licitației, nu se califică un număr minim de doi ofertanţi, licitaţia se amână cu 10 zile şi se va repeta în aceste condiţii, încă de două ori.

PRIMAR,

DEMA FLORIN-LIVIU


CAIET DE SARCINI legume-fructe

A N U N Ț privind organizarea licitației publice în vederea închirierii a terenului înscris în C.F. 301261 Șimand cu nr. top 105/4, Șimandul de Sus, în suprafață de 631 mp

Nr.14/08.03.2019

A N U N Ț

privind organizarea licitației publice în vederea închirierii a terenului înscris în C.F. 301261 Șimand cu nr. top 105/4, Șimandul de Sus, în suprafață de 631 mp

Autoritate contractantă: Primăria comunei Șimand

Organizatorul procedurii: Primăria comunei Șimand

Obiectivul: închirierea terenului înscris în C.F. nr. 301261 Șimand cu nr.top 105/4, Șimandul de Sus, în suprafață de 631 mp.

Documentele de licitație: se obtin de la Compartimentul Achiziții Publice, persoana de contact Untaru Delia-Lavinia;documentele licitatiei se pun la dispozitia solicitantilor contra cost, pretul fiind de 50 lei ;

Termenul limită de depunere: 20.03.2019 ora 16,00 la registratura autorității contractante, str. Principală, nr.1119;

Data desfășurării licitației publice: 26.03.2019 ora 10,00 la sediul autorității contractante, str. Principală, nr.1119;

Garanție de participare: Modul de constituire al acesteia este prezentat în documentele licitației publice.

Licitatia se va desfasura dupa metoda licitatie publica deschisa.In cazul in care la data si ora anuntata pentru desfasurarea licitatiei, nu se califica un numar minim de doi ofertanti, licitatia se amana cu 10 zile si se va repeta in aceste conditii, inca de doua ori.

PRIMAR,

DEMA FLORIN-LIVIU

ANUNȚ privind organizarea licitației publice în vederea închirierii imobilului înscris în C.F. 300175 Șimand cu nr. top 57/a, Șimandul de Jos, în suprafață de 29,35 mp

Nr.12/07.03.2019

A N U N Ț

privind organizarea licitației publice în vederea închirierii imobilului înscris în C.F. 300175 Șimand cu nr. top 57/a, Șimandul de Jos, în suprafață de 29,35 mp

Autoritate contractantă: Primăria comunei Șimand

Organizatorul procedurii: Primăria comunei Șimand

Obiectivul: închirierea imobilului înscris în C.F. nr. 300175 Șimand cu nr.top 57/a, Șimandul de Jos, în suprafață de 29,35 mp.

Documentele de licitație: se obtin de la Compartimentul Achiziții Publice, persoana de contact Untaru Delia-Lavinia;documentele licitatiei se pun la dispozitia solicitantilor contra cost, pretul fiind de 50 lei ;

Termenul limită de depunere: 18.03.2019 ora 16,00 la registratura autorității contractante, str. Principală, nr.1119;

Data desfășurării licitației publice: 22.03.2019 ora 10,00 la sediul autorității contractante, str. Principală, nr.1119;

Garanție de participare: Modul de constituire al acesteia este prezentat în documentele licitației publice.

Licitatia se va desfasura dupa metoda licitatie publica deschisa.In cazul in care la data si ora anuntata pentru desfasurarea licitatiei, nu se califica un numar minim de doi ofertanti, licitatia se amana cu 10 zile si se va repeta in aceste conditii, inca de doua ori.

PRIMAR,

DEMA FLORIN-LIVIU

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant aferent funcţiei de natură contractuală de MUNCITOR NECALIFICAT TP I

Nr. 3991/11.09.2018

A N U N Ţ

UAT – comuna Şimand, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant aferent funcţiei de natură contractuală de MUNCITOR NECALIFICAT TP I în cadrul Compartimentului de gospodărire al aparatului de specialitate al primarului comunei Şimand.

citește mai departe…Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant aferent funcţiei de natură contractuală de MUNCITOR NECALIFICAT TP I