REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE PRIVIND CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE DE CONSILIER DEBUTANT ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI URBANISM, ORGANIZAT ÎN DATA DE 31.03.2020 (PROBA SCRISĂ)

citește mai departe…REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE PRIVIND CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE DE CONSILIER DEBUTANT ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI URBANISM, ORGANIZAT ÎN DATA DE 31.03.2020 (PROBA SCRISĂ)

REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE PRIVIND CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE DE CONSILIER DEBUTANT ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI AGRICOL, ORGANIZAT ÎN DATA DE 27.12.2018(PROBA SCRISĂ)

citește mai departe…REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE PRIVIND CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE DE CONSILIER DEBUTANT ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI AGRICOL, ORGANIZAT ÎN DATA DE 27.12.2018(PROBA SCRISĂ)

ANUNȚ organizare concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de CONSILIER, clasa I, grad profesional DEBUTANT, în cadrul Biroului financiar-contabil


Bibliografie


 

Nr.4083/20.09.2018

A N U N Ţ

U.A.T. – COMUNA ȘIMAND, organizează în perioada 24-26 OCTOMBRIE 2018 concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de CONSILIER, clasa I, grad profesional DEBUTANT, în cadrul Biroului financiar-contabil, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șimand.

Condiţiile de participare la concurs:

 • condiţiile prevăzute la art.54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul Funcţionarului Public (r2) cu modificările şi completările ulterioare;

 • Vechime în specialitate: nu este necesară vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

 • Studii necesare: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

Termen de depunere a dosarelor: 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României partea a III-a.

Probe stabilite pentru concurs:

 • selecţia dosarelor – în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de depunere a dosarelor, respectiv din data de 11.10.2018 până în data de 17.10.2018;

 • proba scrisă în data de 24 Octombrie 2018 ora 1000

 • interviul în data de 26 Octombrie 2018 ora 1400

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din HG nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Probele concursului se vor desfăşura la sediul U.A.T. – comuna Şimand, situat pe str.Principală, nr.1119.

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici – republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr.7/2004 – Codul de conduită al funcţionarilor publici – republicată;

 • Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr.273/2006 – privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Decretul nr.209/1976, pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă;

 • OUG nr.193/2002, privind introducerea sistemelor moderne de plată, actualizată;

 • Legea nr.70/2015, pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, actualizată;

 • Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal – Impozite şi taxe, actualizată;

Primar, Secretar,

Dema Florin-Liviu Brîndaș Lavinia