Anunț – organizare examen pentru promovarea în clasă a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șimand

Nr.3518/20.09.2021

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 618 alin.(23) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria comunei Șimand organizează în data de 07.10.2021, examen pentru promovarea în clasă a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șimand.

citește mai departe…

Anunț – organizare concurs/examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a unor funcţionari publici

Nr.3460/15.09.2021

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 478, art. 479, art. 618 alin.(1), alin.(4) şi alin.(22) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 126, art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria comunei Șimand organizează concurs/examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șimand, după cum urmează:

  • Promovarea în gradul profesional principal a unui funcţionar public, care ocupă funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Asistenţă socială;

citește mai departe…