Anunț – organizare concurs pentru promovare în grad profesional imediat superior a unor funcționari publici

Nr.757/16.02.2023

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 478, art. 479, art. 618 alin.(1), alin.(4) şi alin.(22) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 126, art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria comunei Șimand organizează concurs pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șimand, după cum urmează:

  • Promovarea în gradul profesional principal a unui funcţionar public, care ocupă funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului agricol;

  • Promovarea în gradul profesional principal a unui funcţionar public, care ocupă funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul biroului financiar-contabil;

citește mai departe…

Anunț: organizare concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant aferent funcţiei de natură contractuală de Administrator structuri sportive, în cadrul Compartimentului Administrativ, al aparatului de specialitate al Primarului comunei Şimand

Nr.2163/13.04.2022

A N U N Ţ

UAT – comuna Şimand, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant aferent funcţiei de natură contractuală de Administrator structuri sportive, în cadrul Compartimentului Administrativ, al aparatului de specialitate al Primarului comunei Şimand.

citește mai departe…

Anunț – organizare examen pentru promovarea în clasă a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șimand

Nr.3518/20.09.2021

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 618 alin.(23) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria comunei Șimand organizează în data de 07.10.2021, examen pentru promovarea în clasă a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șimand.

citește mai departe…

Anunț – organizare concurs/examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a unor funcţionari publici

Nr.3460/15.09.2021

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 478, art. 479, art. 618 alin.(1), alin.(4) şi alin.(22) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 126, art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria comunei Șimand organizează concurs/examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șimand, după cum urmează:

  • Promovarea în gradul profesional principal a unui funcţionar public, care ocupă funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Asistenţă socială;

citește mai departe…