Anunț – organizare examen pentru promovarea în clasă a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șimand

Nr.3518/20.09.2021

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 618 alin.(23) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria comunei Șimand organizează în data de 07.10.2021, examen pentru promovarea în clasă a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șimand.

citește mai departe…

A N U N Ț privind organizarea licitației publice în vederea închirierii prin licitatie publica a terenului intravilan inscris in C.F. nr.309580 Simand nr. Top 309580 în suprafață de 125 mp

Nr.228 / 15.09.2021

A N U N Ț

privind organizarea licitației publice în vederea închirierii prin licitatie publica a terenului intravilan inscris in C.F. nr.309580 Simand nr. Top 309580 în suprafață de 125 mp

Autoritate contractantă: Primăria comunei Șimand, CUI :3519356, Comuna Simand, strada Principala, nr. 1119, judet Arad, telefon : 0257/373118, fax: 0257/373267, persoana de contact- Untaru delia Lavinia-Comp. Achizitii Publice.

Organizatorul procedurii: Primăria comunei Șimand

Obiectivul: închirierea terenului intravilan înscris în C.F. nr. 309580 Șimand cu nr.top 309580, în suprafață de 125 mp.

citește mai departe…

Anunț – organizare concurs/examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a unor funcţionari publici

Nr.3460/15.09.2021

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 478, art. 479, art. 618 alin.(1), alin.(4) şi alin.(22) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 126, art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria comunei Șimand organizează concurs/examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șimand, după cum urmează:

  • Promovarea în gradul profesional principal a unui funcţionar public, care ocupă funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Asistenţă socială;

citește mai departe…

Rezultatele evaluării și selecției proiectelor privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Comunei Șimand, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 , pentru anul 2021

Nr. 169 / 04.08.2021

PROCES – VERBAL DE AFIȘARE

a rezultatelor evaluării și selecției proiectelor privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Comunei Șimand, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 , pentru anul 2021

Subsemnata Gângă Cornelia , secretarul Comisiei de selecție a proiectelor pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pentru anul 2021 la nivelul comunei Șimand, județul Arad, am procedat astăzi, 04.08.2021 la afișarea la sediul Primăriei comunei Șimand a Rezultatelor evaluării și selecției proiectelor privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Comunei Șimand, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 , pentru anul 2021, conform anexei.

Contestațiile se vor depune până la data de 11.08.2021.

Întocmit:

Secretariat Comisie

Nume, prenume : Semnătura:

Gângă Cornelia …………………………

Nr.170/04.08.2021


A n u n ț

Rezultatele evaluării și selecției proiectelor

privind

atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Comunei Șimand, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 , pentru anul 2021

  1. Direcţia de finanţare: Activitate culturală
Nr.

crt.

Solicitant

finanțare

Titlul

Proiectului

Finanțare solicitată Finanțare aprobată
1. ASOCIAȚIA ONE SHOT ÎN PASI DE DANS PRIN TARA 20.000 LEI 6.500 LEI
2. ASOCIAȚIA JUNII ȘIMĂNDANI DOR DE FOLCLOR 7.200 LEI 6.500 LEI
3. ASOCIAȚIA IORGOVANUL ȘIMAND SUMANDUL DE ALTADATA 10.000 LEI 6.500 LEI
  1. Direcţia de finanţare: Activitate sportivă
Nr.

crt.

Solicitant

finanțare

Titlul

Proiectului

Finanțare solicitată Finanțare aprobată
1.

Proiecte necalificate:

Nr.crt. Solicitant finanțare Situație proiect
1. Respins în fază administrativă

Contestațiile se vor depune până la data de 11.08.2021.

Comisia de evaluare : Semnătura :

Untaru Delia Lavinia , președinte …………………………

Gângă Cornelia , membru ………………………….

Cordoș Ana-Maria Mirabela ,membru ………………………….

citește mai departe…