Istoric și geografie

Comuna se situează în zona de contact a Câmpiei Aradului cu Câmpia Crişurilor, pe canalul Morilor, şi se întinde pe o suprafaţă de 10089 ha.
Din punct de vedere administrativ comuna este formată dintr-un singur sat, Şimand, aflat la o distanţă de 30 km faţă de municipiul Arad.
Populaţia comunei număra la ultimul recensământ 4144 locuitori. Din punct de vedere etnic, populaţia avea următoarea structură: 87,2% români, 4,8% maghiari, 7,0% rromi, 0,9% germani şi 0,1% alte naţionalităţi şi populaţie nedeclarată.
Prima atestare documentară a localităţii Şimand datează din anul 1290, dar urmele locuirii de pe teritoriul comunei e pierd în negura timpului. Pe teritoriul satului s-a identificat în locul numit „Grozdoaia” o necropolă sarmatică (sec. I. î.Hr.-I. d.Hr.) în care s-au găsit podoabe de chihlimbar, oglinzi din plumb şi un vas ceramic dacic.
Din punct de vedere economic, agricultura este ramura de bază, cultivarea pământului, legumicultura şi creşterea animalelor fiind principalele preocupări ale locuitorilor din Şimand.
Deşi pentru mulţi turişti Şimandul reprezintă o zonă de tranzit, dotările realizate în ultimii ani de-a lungul drumului european, la care se adaugă ospitalitatea locuitorilor, fac ca popasurile făcute în această localitate să fie mult mai plăcute.

Echiparea teritoriului

  • Suprafata totala ……224 ha
  • Locuinte existente 1434
  • Locuinte din fondurile private 1434
  • Suprafata locuibila-total 86.040 mp
  • Suprafata locuibila -fonduri private -86.040 mp.
  • Lungimea simpla a retei de distributie apa potabila -14,7