ANUNȚ – organizare licitație publică în vederea închirierii  prin licitatie publica a imobilului  inscris in C.F.nr. 309700 Simand nr. Top 309700 în suprafață de 23 mp 

Nr.33 / 21.02.2022

A N U N Ț

privind organizarea licitației publice în vederea închirierii  prin licitatie publica a imobilului  inscris in C.F.nr. 309700 Simand nr. Top 309700 în suprafață de 23 mp 

Autoritate contractantă:  Comuna Șimand, CUI :3519356, Com. Simand, strada Principala, nr. 1119, judet Arad, telefon : 0257/373118, fax: 0257/373267, persoana de contact- Untaru Delia Lavinia-Comp. Achizitii Publice.

Organizatorul procedurii:  Comuna  Șimand

Obiectivul: închirierea  imobilului constructie inscris in C.F. nr.309700 Simand cu nr. top  309700, Simand, identificat astfel :

  • F. nr.309700 Simand cu nr. top 309700 Simand in suprafata de 23 mp .

Documentele de licitație: se obtin de la Compartimentul Achiziții Publice, persoana de contact Untaru Delia-Lavinia ,  documentele licitatiei se pun la dispozitia solicitantilor contra cost, pretul fiind de 50 lei ; taxa de participare la licitatie este de 100 lei .

Data – limită pentru  depunerea ofertelor : 07.03.2022  ora 12,00 la Biroul  Registratura al autorității contractante, str. Principală, nr.1119, comuna Simand ;

Data desfășurării licitației publice: 21.03.2022 ora 10,00   la sediul autorității contractante, str. Principală, nr.1119,comuna Simand ;

Garanție de participare: Modul de constituire al acesteia este prezentat în documentele licitației publice.

Licitatia se va desfasura dupa metoda licitatie publica deschisa.In cazul in care la data si ora anuntata pentru desfasurarea licitatiei, nu se califica un numar minim de doi ofertanti, licitatia se amana cu 10 zile si se va repeta in aceste conditii, inca de doua ori dupa care  se poate trece la negociere directa  si adjudeca cu un singur ofertant .

PRIMAR,

DEMA FLORIN-LIVIU

A N U N Ț privind organizarea licitației publice în vederea închirierii prin licitatie publica a imobilului inscris in C.F.nr. 309515 Simand nr. Top 309515 în suprafață de 67 mp

Autoritate contractantă: Comuna Simand, CUI :3519356, Com. Simand, strada Principala, nr. 1119, judet Arad, telefon : 0257/373118, fax: 0257/373267, persoana de contact- Untaru Delia Lavinia-Comp. Achizitii Publice.

Organizatorul procedurii: Comuna Șimand

Obiectivul: închirierea imobilului constructie inscris in C.F. nr.309515 Simand cu nr. top 309515, Simand, identificat astfel :

C.F. nr.309515 Simand cu nr. top 309515 Simand in suprafata de 67 mp compus din hol, 1 camera si WC.

Documentele de licitație: se obtin de la Compartimentul Achiziții Publice, persoana de contact Untaru Delia-Lavinia, documentele licitatiei se pun la dispozitia solicitantilor contra cost, pretul fiind de 50 Iei ; taxa de participare la licitatie este de 100 Iei .

Data limită pentru depunerea ofertelor : 03.03.2022 ora 12,00 la Biroul Registratura al autorității contractante, str. Principală, nr.1119, comuna Simand ;

Data desfășurării licitației publice: 14.03.2022 ora 10,00 la sediul autoritătii contractante, str. Principală, nr.1119,comuna Simand ;

Garanție de participare: Modul de constituire al acesteia este prezentat în documentele licitației publice.

Licitatia se va desfasura dupa metoda licitatie publica deschisa.In cazul in care la data si ora anuntata pentru desfasurarea licitatiei, nu se califica un numar minim de doi ofertanti, licitatia se amana cu 10 zile si se va repeta in aces conditii, inca de doua ori.

PRIMAR

DEMA FLORIN-LIVIU

citește mai departe…

Recrutarea personalului de recensământ (recenzori)

In vederea desfasurarii in bune conditii a Recensamantului Populatiei si Locuintelor din Romania, in aceasta perioada este necesar a se realiza recrutarea, selectia si instruirea personalului de recensamant, cu prioritate a recenzorilor pentru autorecenzare asistata.

citește mai departe…

Anunț: închirierea prin atribuire directă a pășunilor proprietate privată a comunei Șimand

Nr.705/01.02.2022

ANUNȚ

Comuna Șimand, cu sediul în comuna Șimand, str. Principală, nr.1119, anunță închirierea prin atribuire directă a pășunilor proprietate privată a comunei Șimand, în condițiile O.U.G nr.34/2013, privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu următoarele locații:

citește mai departe…

A N U N Ț privind organizarea licitației publice în vederea închirierii prin licitatie publica a terenului intravilan inscris in C.F. nr.309700 Simand de Jos nr. Top 309700 în suprafață de 1 mp

Nr.366 / 07.12.2021

A N U N Ț

privind organizarea licitației publice în vederea închirierii prin licitatie publica a terenului intravilan inscris in C.F. nr.309700 Simand de Jos nr. Top 309700 în suprafață de 1 mp

Autoritate contractantă: Primăria comunei Șimand, CUI :3519356, Comuna Simand, strada Principala, nr. 1119, judet Arad, telefon : 0257/373118, fax: 0257/373267, persoana de contact- Untaru delia Lavinia-Comp. Achizitii Publice.

Organizatorul procedurii: Primăria comunei Șimand

Obiectivul: închirierea terenului intravilan înscris în C.F. nr. 309700 Șimand de Jos cu nr.top 309700, în suprafață de 1 mp.

citește mai departe…

A N U N Ț privind organizarea licitației publice în vederea închirierii prin licitatie publica a terenului intravilan inscris in C.F. nr.309580 Simand nr. Top 309580 în suprafață de 125 mp

Nr.228 / 15.09.2021

A N U N Ț

privind organizarea licitației publice în vederea închirierii prin licitatie publica a terenului intravilan inscris in C.F. nr.309580 Simand nr. Top 309580 în suprafață de 125 mp

Autoritate contractantă: Primăria comunei Șimand, CUI :3519356, Comuna Simand, strada Principala, nr. 1119, judet Arad, telefon : 0257/373118, fax: 0257/373267, persoana de contact- Untaru delia Lavinia-Comp. Achizitii Publice.

Organizatorul procedurii: Primăria comunei Șimand

Obiectivul: închirierea terenului intravilan înscris în C.F. nr. 309580 Șimand cu nr.top 309580, în suprafață de 125 mp.

citește mai departe…

Rezultatele evaluării și selecției proiectelor privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Comunei Șimand, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 , pentru anul 2021

Nr. 169 / 04.08.2021

PROCES – VERBAL DE AFIȘARE

a rezultatelor evaluării și selecției proiectelor privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Comunei Șimand, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 , pentru anul 2021

Subsemnata Gângă Cornelia , secretarul Comisiei de selecție a proiectelor pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pentru anul 2021 la nivelul comunei Șimand, județul Arad, am procedat astăzi, 04.08.2021 la afișarea la sediul Primăriei comunei Șimand a Rezultatelor evaluării și selecției proiectelor privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Comunei Șimand, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 , pentru anul 2021, conform anexei.

Contestațiile se vor depune până la data de 11.08.2021.

Întocmit:

Secretariat Comisie

Nume, prenume : Semnătura:

Gângă Cornelia …………………………

Nr.170/04.08.2021


A n u n ț

Rezultatele evaluării și selecției proiectelor

privind

atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Comunei Șimand, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 , pentru anul 2021

  1. Direcţia de finanţare: Activitate culturală
Nr.

crt.

Solicitant

finanțare

Titlul

Proiectului

Finanțare solicitată Finanțare aprobată
1. ASOCIAȚIA ONE SHOT ÎN PASI DE DANS PRIN TARA 20.000 LEI 6.500 LEI
2. ASOCIAȚIA JUNII ȘIMĂNDANI DOR DE FOLCLOR 7.200 LEI 6.500 LEI
3. ASOCIAȚIA IORGOVANUL ȘIMAND SUMANDUL DE ALTADATA 10.000 LEI 6.500 LEI
  1. Direcţia de finanţare: Activitate sportivă
Nr.

crt.

Solicitant

finanțare

Titlul

Proiectului

Finanțare solicitată Finanțare aprobată
1.

Proiecte necalificate:

Nr.crt. Solicitant finanțare Situație proiect
1. Respins în fază administrativă

Contestațiile se vor depune până la data de 11.08.2021.

Comisia de evaluare : Semnătura :

Untaru Delia Lavinia , președinte …………………………

Gângă Cornelia , membru ………………………….

Cordoș Ana-Maria Mirabela ,membru ………………………….

citește mai departe…