Anunț de participare în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal , adresa, numarul de telefon, telefax şi/ sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Şimand, cu sediul în comuna Șimand , strada Principală, nr. 1119, judeţul Arad, telefon 0257/373700, fax 0257/373311, e-mail: info@simand.org, cod fiscal 3519356.

Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:

În baza Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și H. C. L Comuna Șimand nr. 6/ 11. 02. 2024 privind aprobarea bugetului pe anul 2024.

Perioada de finanțare : anul 2024.

Suma totală alocată de la bugetul local este de 104.000 lei și se alocă astfel : pentru domeniul cultură – 24. 000 lei și pentru domeniul activități sportive – promovarea sportului de performanță- 80. 000 lei .

Criteriile de acordare a finanțărilor nerambursabile sunt cele prezentate în Regulamentul Comunei Șimand nr. 42/ 18. 04. 2017 privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local.

Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte/ programe se poate obține de pe site- ul Comunei Șimand: www.simand.org.

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile se poate descărca de pe site- ul autorității contractante : www.simand.org sau se poate procura de la sediul Comunei Șimand , Șimand, strada Principală, nr. 1119, județul Arad.

Data – limită pentru depunerea propunerilor de proiecte : 17. 06. 2024, ora 15. 00 , la adresa : Comuna Șimand , cu sediul în Șimand, strada Principală, nr. 1119, județul Arad.

Perioada în care se desfășoară selecția de proiecte , verificarea eligibilității , a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară și evaluarea propunerilor de proiecte este : 18. 06. 2024 – 19. 06. 2024.

Anuntul de participare a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei , partea a VI, nr.91 din data de 16.05.2024.

PRIMAR

DEMA FLORIN LIVIU


REGULAMENT – CULTURA -2024.doc

Grafic – 2024.docx

Formulare – Cultură