Rezultatele evaluării și selecției proiectelor privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Comunei Șimand, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 , pentru anul 2018

ANUNȚ

Rezultatele
evaluării și selecției proiectelor privind
atribuirea
contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile
bugetului Comunei Șimand, alocate pentru activităţi
nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005
,
pentru anul 2018

În urma finalizării sesiunii de evaluare și selecție a proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile de la bugetul local pentru anul 2018, prezentam rezultatele finale ale selectiei:

  1. Direcţia de finanţare:
    Activităţi sportive, Promovarea sportului de performanţă

Nr. crt.

Solicitant finanțare

Titlul Proiectului

Finanțare aprobată

1.

ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ȘOIMII 

ȘIMAND JUDEȚUL ARAD

PROMOVAREA SPORTULUI
DE PERFORMANȚĂ

65000 lei

  1. Direcţia de finanţare
    Cultură

Nr.crt.

Solicitant finanțare

Titlul Proiectului

Finanțare aprobată

1.

ASOCIAȚIA IORGOVANUL COMUNA ȘIMAND JUDEȚUL ARAD

ȘIMANDUL ÎN ANUL CENTENARULUI MARII UNIRI –tradiții și  obiceiuri locale

5000 lei

2.

ASOCIAȚIA JUNII ȘIMĂNDANI

COMUNA ȘIMAND  JUDEȚUL ARAD

IEȘITUL LA TREIERAT

5000 lei

COMISIA DE EVALUARE A PROIECTELOR

Preşedinte:

– Untaru Lavinia

Membrii:

– Chis Codruța –  Rodica 

– Tătar Ioan – Marius

 

27.04.2018

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Comuna Şimand lansează invitaţia de participare la licitaţia publică de proiecte în conformitate cu următoarele prevederi legale: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţarilor nerambrusabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, OG. Nr.51/1998 actualizată privind îmbunatăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor si acţiunilor culturale, Ordinul nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene, HG nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.

citește mai departe…