Regulamentul aprobat prin HCL nr. 42./18.04.2017 privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Comunei Șimand, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 Direcţia de finanţare: Activităţi sportive, Promovarea sportului de performanţă

Direcţia de finanţare: Activităţi sportive, Promovarea sportului de performanţă

citește mai departe…Regulamentul aprobat prin HCL nr. 42./18.04.2017 privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Comunei Șimand, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 Direcţia de finanţare: Activităţi sportive, Promovarea sportului de performanţă

Regulamentul aprobat prin HCL nr. 42./18.04.2017 privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Comunei Șimand, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 Direcţia de finanţare: Cultura

Direcţia de finanţare: Cultura

citește mai departe…Regulamentul aprobat prin HCL nr. 42./18.04.2017 privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Comunei Șimand, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 Direcţia de finanţare: Cultura

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Comuna Şimand lansează invitaţia de participare la licitaţia publică de proiecte în conformitate cu următoarele prevederi legale: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţarilor nerambrusabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, OG. Nr.51/1998 actualizată privind îmbunatăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor si acţiunilor culturale, Ordinul nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene, HG nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.

citește mai departe…ANUNŢ DE PARTICIPARE