TABEL NOMINAL privind rezultatul probei de interviu la concursul de promovare în clasă în cadrul compartimentului informații și relații cu publicul

Nr.3762/11.10.2021

T A B E L N O M I N A L

Privind rezultatul probei de interviu la concursul de promovare în clasă în cadrul compartimentului informații și relații cu publicul

Numele și prenumele candidatului

Funcția publică pentru care s-a depus dosarul

Punctajul obținut la proba de interviu

Rezultatul probei de interviu

RUGEA ANCUȚA-LUCIA

Consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul compartimentului informații și relații cu publicul

80 puncte

ADMIS

Termen de depunere a contestaţiilor: 24 ore de la data afişării prezentului tabel.

Contestaţiile se pot depune la comisia de soluţionare a contestaţiilor.

COMISIA DE CONCURS:

BRÎNDAȘ LAVINIA – PREŞEDINTE __________

CORDOȘ ANA MARIA MIRABELA – MEMBRU __________

GÂNGĂ CORNELIA – MEMBRU __________

LIHOR CRISTIAN – SECRETAR __________