Borderou de notare a rezultatelor obţinute de către candidat în urma susţinerii probei scrise

Nr.3856/18.10.2021

Borderou de notare a rezultatelor obţinute de către candidat în urma susţinerii probei scrise la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior în cadrul compartimentului asistență socială, organizat în data de 18.10.2021

Nume şi prenume candidat Punctajul final obţinut la proba scrisă Admis/respins
STANA ANA 88 pct. Admis

BRÎNDAȘ LAVINIA – PREŞEDINTE __________

CORDOŞ ANA-MARIA-MIRABELA – MEMBRU __________

CHIȘ CODRUȚA-RODICA – MEMBRU __________

Întocmit RUGEA ANCUȚA-LUCIA – SECRETAR __________

Notă*** Pentru a fi admis la proba scrisă, candidatul trebuie să obţină minimum 50 de puncte. Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie, în termen de cel mult 24 ore de la data afişării rezultatului, care se va depune la sediul Primăriei Comunei Şimand, în atenţia comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Afişat azi 18.10.2021, ora 15,00