Borderou de notare a rezultatelor obţinute de către candidat în urma susţinerii probei scrise la examenul pentru promovarea în clasă în cadrul compartimentului informații și relații cu publicul, organizat în data de 07.10.2021

Nr.3729/07.10.2021

Nume şi prenume candidat Punctajul final obţinut la proba scrisă Admis/respins
RUGEA ANCUȚA-LUCIA 87 pct. Admis

BRÎNDAȘ LAVINIA – PREŞEDINTE __________

CORDOŞ ANA-MARIA-MIRABELA – MEMBRU __________

GÂNGĂ CORNELIA – MEMBRU __________

Întocmit LIHOR CRISTIAN – SECRETAR __________

Notă*** Pentru a fi admis la proba scrisă, candidatul trebuie să obţină minimum 50 de puncte. Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie, în termen de cel mult 24 ore de la data afişării rezultatului, care se va depune la sediul Primăriei Comunei Şimand, în atenţia comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Afişat azi 07.10.2021, ora 15,00