Anunț privind organizarea licitației publice în vederea închirierii imobilului înscris în C.F. nr. 300175 Șimand cu nr.top 57/a, în suprafață de 29,35 mp

Nr.3099/07.06.2019

A N U N Ț

privind organizarea licitației publice în vederea închirierii imobilului înscris în C.F. nr. 300175 Șimand cu nr.top 57/a, în suprafață de 29,35 mp

Autoritate contractantă: Primăria comunei Șimand

Organizatorul procedurii: Primăria comunei Șimand

Obiectivul: închirierea imobilului înscris în C.F. nr. 300175 Șimand cu nr.top 57/a, în suprafață de 29,35 mp;

Documentele de licitație: se obțin de la Compartimentul Achiziții Publice, persoana de contact Untaru Delia-Lavinia;

Termenul limită de depunere: 17.06.2018 ora 16,00 la registratura autorității contractante, str. Principală, nr.1119;

Data desfășurării licitației publice: 20.06.2019 ora 10,00 la sediul autorității contractante, str. Principală, nr.1119;

Garanție de participare: Modul de constituire al acesteia este prezentat în documentele licitației publice.

Licitaţia se va desfăşura după metoda licitaţie publică deschisă. În cazul în care la data şi ora anunţată pentru desfăşurarea licitației, nu se califică un număr minim de doi ofertanţi, licitaţia se amână cu 10 zile şi se va repeta în aceste condiţii, încă de două ori.

PRIMAR,

DEMA FLORIN-LIVIU


CAIET DE SARCINI legume-fructe