Anunț: închirierea prin atribuire directă a pășunilor proprietate privată a comunei Șimand

Nr.705/01.02.2022

ANUNȚ

Comuna Șimand, cu sediul în comuna Șimand, str. Principală, nr.1119, anunță închirierea prin atribuire directă a pășunilor proprietate privată a comunei Șimand, în condițiile O.U.G nr.34/2013, privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu următoarele locații:

citește mai departe…

A N U N Ț privind organizarea licitației publice în vederea închirierii prin licitatie publica a terenului intravilan inscris in C.F. nr.309700 Simand de Jos nr. Top 309700 în suprafață de 1 mp

Nr.366 / 07.12.2021

A N U N Ț

privind organizarea licitației publice în vederea închirierii prin licitatie publica a terenului intravilan inscris in C.F. nr.309700 Simand de Jos nr. Top 309700 în suprafață de 1 mp

Autoritate contractantă: Primăria comunei Șimand, CUI :3519356, Comuna Simand, strada Principala, nr. 1119, judet Arad, telefon : 0257/373118, fax: 0257/373267, persoana de contact- Untaru delia Lavinia-Comp. Achizitii Publice.

Organizatorul procedurii: Primăria comunei Șimand

Obiectivul: închirierea terenului intravilan înscris în C.F. nr. 309700 Șimand de Jos cu nr.top 309700, în suprafață de 1 mp.

citește mai departe…