A N U N Ț privind organizarea licitației publice în vederea închirierii a terenului înscris în C.F. 301261 Șimand cu nr. top 105/4, Șimandul de Sus, în suprafață de 631 mp

Nr.14/08.03.2019

A N U N Ț

privind organizarea licitației publice în vederea închirierii a terenului înscris în C.F. 301261 Șimand cu nr. top 105/4, Șimandul de Sus, în suprafață de 631 mp

Autoritate contractantă: Primăria comunei Șimand

Organizatorul procedurii: Primăria comunei Șimand

Obiectivul: închirierea terenului înscris în C.F. nr. 301261 Șimand cu nr.top 105/4, Șimandul de Sus, în suprafață de 631 mp.

Documentele de licitație: se obtin de la Compartimentul Achiziții Publice, persoana de contact Untaru Delia-Lavinia;documentele licitatiei se pun la dispozitia solicitantilor contra cost, pretul fiind de 50 lei ;

Termenul limită de depunere: 20.03.2019 ora 16,00 la registratura autorității contractante, str. Principală, nr.1119;

Data desfășurării licitației publice: 26.03.2019 ora 10,00 la sediul autorității contractante, str. Principală, nr.1119;

Garanție de participare: Modul de constituire al acesteia este prezentat în documentele licitației publice.

Licitatia se va desfasura dupa metoda licitatie publica deschisa.In cazul in care la data si ora anuntata pentru desfasurarea licitatiei, nu se califica un numar minim de doi ofertanti, licitatia se amana cu 10 zile si se va repeta in aceste conditii, inca de doua ori.

PRIMAR,

DEMA FLORIN-LIVIU

ANUNȚ privind organizarea licitației publice în vederea închirierii imobilului înscris în C.F. 300175 Șimand cu nr. top 57/a, Șimandul de Jos, în suprafață de 29,35 mp

Nr.12/07.03.2019

A N U N Ț

privind organizarea licitației publice în vederea închirierii imobilului înscris în C.F. 300175 Șimand cu nr. top 57/a, Șimandul de Jos, în suprafață de 29,35 mp

Autoritate contractantă: Primăria comunei Șimand

Organizatorul procedurii: Primăria comunei Șimand

Obiectivul: închirierea imobilului înscris în C.F. nr. 300175 Șimand cu nr.top 57/a, Șimandul de Jos, în suprafață de 29,35 mp.

Documentele de licitație: se obtin de la Compartimentul Achiziții Publice, persoana de contact Untaru Delia-Lavinia;documentele licitatiei se pun la dispozitia solicitantilor contra cost, pretul fiind de 50 lei ;

Termenul limită de depunere: 18.03.2019 ora 16,00 la registratura autorității contractante, str. Principală, nr.1119;

Data desfășurării licitației publice: 22.03.2019 ora 10,00 la sediul autorității contractante, str. Principală, nr.1119;

Garanție de participare: Modul de constituire al acesteia este prezentat în documentele licitației publice.

Licitatia se va desfasura dupa metoda licitatie publica deschisa.In cazul in care la data si ora anuntata pentru desfasurarea licitatiei, nu se califica un numar minim de doi ofertanti, licitatia se amana cu 10 zile si se va repeta in aceste conditii, inca de doua ori.

PRIMAR,

DEMA FLORIN-LIVIU

Rezultatele evaluării și selecției proiectelor privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Comunei Șimand, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 , pentru anul 2018

ANUNȚ

Rezultatele
evaluării și selecției proiectelor privind
atribuirea
contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile
bugetului Comunei Șimand, alocate pentru activităţi
nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005
,
pentru anul 2018

În urma finalizării sesiunii de evaluare și selecție a proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile de la bugetul local pentru anul 2018, prezentam rezultatele finale ale selectiei:

  1. Direcţia de finanţare:
    Activităţi sportive, Promovarea sportului de performanţă

Nr. crt.

Solicitant finanțare

Titlul Proiectului

Finanțare aprobată

1.

ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ȘOIMII 

ȘIMAND JUDEȚUL ARAD

PROMOVAREA SPORTULUI
DE PERFORMANȚĂ

65000 lei

  1. Direcţia de finanţare
    Cultură

Nr.crt.

Solicitant finanțare

Titlul Proiectului

Finanțare aprobată

1.

ASOCIAȚIA IORGOVANUL COMUNA ȘIMAND JUDEȚUL ARAD

ȘIMANDUL ÎN ANUL CENTENARULUI MARII UNIRI –tradiții și  obiceiuri locale

5000 lei

2.

ASOCIAȚIA JUNII ȘIMĂNDANI

COMUNA ȘIMAND  JUDEȚUL ARAD

IEȘITUL LA TREIERAT

5000 lei

COMISIA DE EVALUARE A PROIECTELOR

Preşedinte:

– Untaru Lavinia

Membrii:

– Chis Codruța –  Rodica 

– Tătar Ioan – Marius

 

27.04.2018

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Comuna Şimand lansează invitaţia de participare la licitaţia publică de proiecte în conformitate cu următoarele prevederi legale: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţarilor nerambrusabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, OG. Nr.51/1998 actualizată privind îmbunatăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor si acţiunilor culturale, Ordinul nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene, HG nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.

citește mai departe…