ANUNȚ: Publicare documentele tehnice ale cadastrului pentru UAT ȘIMAND

Nr.4640/02.10.2020

ANUNȚ

Prin prezenta vă anunțăm că începând cu data de 05.10.2020, vor fi publicate documentele tehnice ale cadastrului pentru UAT ȘIMAND, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Căminului Cultural Șimand, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare sau contestațiile documentelor tehnice, vor putea fi depuse de către proprietarii, posesorii sau alţi deţinători, la Comisia de Recepție a Cererilor de Rectificare, care își va desfășura activitatea la Căminul Cultural Șimand, de luni-joi între orele 09:00-15:30, vineri între orele 09:00-13:00 și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

PRIMAR,

DEMA FLORIN-LIVIU