A N U N Ț privind organizarea licitației publice în vederea închirierii imobilului înscris în C.F. 300175 Șimand cu nr. top 57/a, Șimandul de Jos, în suprafață de 29,35 mp

Nr.119 / 11.05.2020

A N U N Ț

privind organizarea licitației publice în vederea închirierii imobilului înscris în C.F. 300175 Șimand cu nr. top 57/a, Șimandul de Jos, în suprafață de 29,35 mp

Autoritate contractantă: Primăria comunei Șimand

Organizatorul procedurii: Primăria comunei Șimand

Obiectivul: închirierea imobilului înscris în C.F. nr. 300175 Șimand cu nr.top 57/a, Șimandul de Jos, în suprafață de 29,35 mp.

Documentele de licitație: se obtin de la Compartimentul Achiziții Publice, persoana de contact Untaru Delia-Lavinia , documentele licitatiei se pun la dispozitia solicitantilor contra cost, pretul fiind de 50 lei ;

Termenul limită de depunere: 22.05.2020 ora 16,00 la Biroul Registratura al autorității contractante, str. Principală, nr.1119, comuna Simand ;

Data desfășurării licitației publice: 25.05.2020 ora 10,00 sau va fi reluata in ( 02.06.2020 ora 10.00 ; 12.06.2020 ora 10.00 ) la sediul autorității contractante, str. Principală, nr.1119,comuna Simand ;

Garanție de participare: Modul de constituire al acesteia este prezentat în documentele licitației publice.

Licitatia se va desfasura dupa metoda licitatie publica deschisa.In cazul in care la data si ora anuntata pentru desfasurarea licitatiei, nu se califica un numar minim de doi ofertanti, licitatia se amana cu 10 zile si se va repeta in aceste conditii, inca de doua ori.

PRIMAR,

DEMA FLORIN-LIVIU