Regulamentul aprobat prin HCL nr. 42./18.04.2017 privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Comunei Șimand, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 Direcţia de finanţare: Activităţi sportive, Promovarea sportului de performanţă

Direcţia de finanţare: Activităţi sportive, Promovarea sportului de performanţă