Anunț de atribuire în baza Legii nr.350/2005

ANUNŢ DE ATRIBUIRE

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon , telefax și/ sau adresa de e-mail ale persoanei de contact : Comuna Șimand , strada Principală, nr. 1119, județul Arad, cod fiscal 3519356, telefon 0257. 373. 700, fax: 0257. 373. 311, e-mail: info@simand.org.

În baza Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, autoritatea contractantă aduce la cunoștință publică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă aferente Sesiunii I de selecție din anul 2023-domeniul Cultură si domeniul activități sportive , promovarea sportului de performanță .

  1. Asociaţia One Shot, proiectul : În pași de dans prin țară – ediția a IIIa , numărul și data contractului : 190/ 28. 06. 2023, valoarea : 8.000 lei
  2. Asociația Junii Șimăndani, proiectul: Dor de folclor , numărul și data contractului : 187/ 27. 06. 2023, valoarea : 8.000 lei
  3. Asociația Iorgovanul Șimand, proiectul: Iorgovanul 10 ani – spectacol aniversar , numărul și data contractului : 189/ 28. 06. 2023, valoarea : 8.000 lei
  4. A. C. S. Șoimii Șimand, proiectul : Promovarea fotbalului de sală în anul 2023, numărul și data contractului: 188/27. 06. 2023, valoarea : 60.000 lei.

PRIMAR,

DEMA FLORIN LIVIU