ANUNȚ DE PARTICIPARE

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal , adresa, numarul de telefon, telefax şi/ sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Şimand, Cod fiscal 3519356, strada Principală, nr. 1119, judeţul Arad, telefon 0257/373700, fax 0257/373311, e-mail info@simand.org.

Comuna Șimand invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care indeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr.350/2005, să depună oferte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniile: cultură și activități sportive- promovarea sportului de performanță pe anul 2023.

1.Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniile: cultură și activități sportive- promovarea sportului de performanță pe anul 2023, este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

2. Sursa de finanțare a contractului și valoarea : bugetul local 84.000 lei, defalcat pe domeniul cultură 24.000 lei, domeniul activități sportive-promovarea sportului de performanță 60.000 lei.

3. Durata proiectelor: anul 2023.

4. Data- limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 06.06.2023, ora 15.00.

5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Registratură, Comuna Șimand, strada Principală, nr. 1119, județul Arad.

6. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțarii nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare în perioada 08.06.2023- 12.06.2023.

Anuntul de participare a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei , partea a VI, nr.79 din data de 28.04.2023.

PRIMAR

DEMA FLORIN LIVIU


17-04-30-08-13-242._REGULAMENT_-_CULTURĂ -2022.pdf

17-04-30-08-15-072._REGULAMENT_-_SPORT-2022.pdf

Formulare