Rezultatele evaluării și selecției proiectelor privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Comunei Șimand, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 , pentru anul 2022

Nr. 134 / 03.06.2022

PROCES – VERBAL DE AFIȘARE

A Rezultatelor evaluării și selecției proiectelor privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Comunei Șimand, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 , pentru anul 2022

Subsemnatul Lihor Cristian , secretarul Comisiei de selecție a proiectelor pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pentru anul 2022 la nivelul comunei Șimand, județul Arad, am procedat astăzi 03.06.2022 la afișarea la sediul Primăriei comunei Șimand a Rezultatelor evaluării și selecției proiectelor privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Comunei Șimand, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 , pentru anul 2022, conform anexei.

Contestațiile se vor depune până la data de 15.06.2022.

Întocmit:

Secretariat Comisie

Nume, prenume :Semnătura:

Lihor Cristian …………………………

Nr.135/03.06.2022

Rezultatele evaluării și selecției proiectelor

privind

atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Comunei Șimand, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 , pentru anul 2022

  1. Direcţia de finanţare: Activităţi sportive, Promovarea sportului de performanţă
Nr.

crt.

Solicitant

finanțare

Titlul

Proiectului

Finanțaresolicitată Finanțareaprobată
1. ASOCIAȚIA

CLUB SPORTIV

ȘOIMII ȘIMAND

PROMOVAREA FOTBALULUI DE SALA IN ANUL 2022 40.000 LEI 40.000 LEI

Proiectenecalificate:

Nr.crt. Solicitant finanțare Situațieproiect
1. AS SPORTING de pelângă ȘC. GIMNAZIALĂ ȘIMAND Respins în fază administrativă
  1. Direcţia de finanţare: Cultură

Nr.

crt.

Solicitant

finanțare

Titlul

Proiectului

Finanțaresolicitată Finanțareaprobată
1. ASOCIAȚIA

JUNII ȘIMÂNDANI

DOR DE FOLCLOR 8.100 LEI 7.000 LEI
2. ASOCIATIA ONE SHOT IN PASI DE DANS PRIN TARA – EDITIA A II-A 7.000 LEI 7.000 LEI
3. ASOC.IORGO-

VANUL SIMAND

INFIINTARE SCOALA DE DANS IORGOVANUL 7.000 LEI 7.000 LEI


Proiecte necalificate:

Nr.crt. Solicitant finanțare Situațieproiect
1. ……………………….. Respinsînfazăadministrativă

Contestațiile se vor depune până la data de 15.06.2022.

Întocmit: Secretariat Comisie

Nume, prenume :Semnătura:

Lihor Cristian …………………………