A N U N Ț privind organizarea licitației publice în vederea închirierii prin licitatie publica a imobilului inscris in C.F.nr. 309515 Simand nr. Top 309515 în suprafață de 67 mp

Autoritate contractantă: Comuna Simand, CUI :3519356, Com. Simand, strada Principala, nr. 1119, judet Arad, telefon : 0257/373118, fax: 0257/373267, persoana de contact- Untaru Delia Lavinia-Comp. Achizitii Publice.

Organizatorul procedurii: Comuna Șimand

Obiectivul: închirierea imobilului constructie inscris in C.F. nr.309515 Simand cu nr. top 309515, Simand, identificat astfel :

C.F. nr.309515 Simand cu nr. top 309515 Simand in suprafata de 67 mp compus din hol, 1 camera si WC.

Documentele de licitație: se obtin de la Compartimentul Achiziții Publice, persoana de contact Untaru Delia-Lavinia, documentele licitatiei se pun la dispozitia solicitantilor contra cost, pretul fiind de 50 Iei ; taxa de participare la licitatie este de 100 Iei .

Data limită pentru depunerea ofertelor : 03.03.2022 ora 12,00 la Biroul Registratura al autorității contractante, str. Principală, nr.1119, comuna Simand ;

Data desfășurării licitației publice: 14.03.2022 ora 10,00 la sediul autoritătii contractante, str. Principală, nr.1119,comuna Simand ;

Garanție de participare: Modul de constituire al acesteia este prezentat în documentele licitației publice.

Licitatia se va desfasura dupa metoda licitatie publica deschisa.In cazul in care la data si ora anuntata pentru desfasurarea licitatiei, nu se califica un numar minim de doi ofertanti, licitatia se amana cu 10 zile si se va repeta in aces conditii, inca de doua ori.

PRIMAR

DEMA FLORIN-LIVIU