Rezultatele evaluării și selecției proiectelor privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Comunei Șimand, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 , pentru anul 2021

Nr. 169 / 04.08.2021

PROCES – VERBAL DE AFIȘARE

a rezultatelor evaluării și selecției proiectelor privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Comunei Șimand, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 , pentru anul 2021

Subsemnata Gângă Cornelia , secretarul Comisiei de selecție a proiectelor pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pentru anul 2021 la nivelul comunei Șimand, județul Arad, am procedat astăzi, 04.08.2021 la afișarea la sediul Primăriei comunei Șimand a Rezultatelor evaluării și selecției proiectelor privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Comunei Șimand, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 , pentru anul 2021, conform anexei.

Contestațiile se vor depune până la data de 11.08.2021.

Întocmit:

Secretariat Comisie

Nume, prenume : Semnătura:

Gângă Cornelia …………………………

Nr.170/04.08.2021


A n u n ț

Rezultatele evaluării și selecției proiectelor

privind

atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Comunei Șimand, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 , pentru anul 2021

  1. Direcţia de finanţare: Activitate culturală
Nr.

crt.

Solicitant

finanțare

Titlul

Proiectului

Finanțare solicitată Finanțare aprobată
1. ASOCIAȚIA ONE SHOT ÎN PASI DE DANS PRIN TARA 20.000 LEI 6.500 LEI
2. ASOCIAȚIA JUNII ȘIMĂNDANI DOR DE FOLCLOR 7.200 LEI 6.500 LEI
3. ASOCIAȚIA IORGOVANUL ȘIMAND SUMANDUL DE ALTADATA 10.000 LEI 6.500 LEI
  1. Direcţia de finanţare: Activitate sportivă
Nr.

crt.

Solicitant

finanțare

Titlul

Proiectului

Finanțare solicitată Finanțare aprobată
1.

Proiecte necalificate:

Nr.crt. Solicitant finanțare Situație proiect
1. Respins în fază administrativă

Contestațiile se vor depune până la data de 11.08.2021.

Comisia de evaluare : Semnătura :

Untaru Delia Lavinia , președinte …………………………

Gângă Cornelia , membru ………………………….

Cordoș Ana-Maria Mirabela ,membru ………………………….