Anunț cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2020