Proces-verbal de afișare a rezultatelor selecției proiectelor privind atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă