REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE PRIVIND CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE DE CONSILIER DEBUTANT ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI AGRICOL, ORGANIZAT ÎN DATA DE 27.12.2018(PROBA SCRISĂ)

Nr.5434/19.12.2018

REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE PRIVIND CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE DE CONSILIER DEBUTANT ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI AGRICOL, ORGANIZAT ÎN DATA DE 27.12.2018(PROBA SCRISĂ)

Nr.crt Nume şi prenume Admis/Respins Motivul respingerii
1 CORDOŞ ANA- MARIA-MIRABELA ADMIS
2 GROZA VIOREL RESPINS

Nu este îndeplinită condiţia specifică a studiilor absolvite, respectiv studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice sau ştiinţelor administrative;

COMISIA DE CONCURS

CHIŞ CODRUŢA-RODICA – PREŞEDINTE ________

MILAŞ MARCELA-VOICHIŢA – MEMBRU ________

FLORUNCUŢ NICOLETA – MEMBRU ________

BRÎNDAŞ LAVINIA – SECRETAR _______

Afişat azi 19.12.2018, ora 15,00

Termen de depunere a contestaţiilor: 24 ore de la afişarea rezultatelor selecţiei;

Contestaţia se depune la comisia de soluţionare a contestaţiilor.