GRILELE DE SALARIZARE ȘI COEFICIENȚII DE APLICARE ÎNCEPÂND CU 01.01.2018 POTRIVIT ART. 11 DIN LEGEA – CADRU PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI ȘIMAND

Anexa 30B 30.04.2018