PROGRAMUL ANUAL A ACHIZITIILOR PUBLICE AN 2023

Aprobat,

PRIMAR

Dema Florin Liviu

Nr. 38 / 17.02.2023

PROGRAMUL ANUAL A ACHIZITIILOR PUBLICE AN 2023

Nr.

Crt.

Obiectul achizitiei directe Cod CPV Valoarea estimata Sursa

de

finantare

Data estimata

pentru

initiere

Data

estimata

pentru

finalizare

Lei , fara tva
1. Furnituri de birou 30192700-8 Papetarie ( Rev.2)

30197000-6 Articole marunte de birou (Rev.2) 

30199000-0 Articole de papetarie si alte articole din hartie ( Rev.2)

15.000,00

Bugetul local 03.01.2023 31.12.2023
2. Materiale pentru curatenie 39831240-0

Produse de curatenie (Rev.2) 

11.000,00 Bugetul local 03.01.2023 31.12.2023
3. Incalzit,iluminat si forta motrica 09310000-5 Electricitate (Rev.2) 

 09123000-7 Gaze naturale (Rev.2) 

250.000,00 Bugetul local 03.01.2023 31.12.2023
4. Apa,canal 65111000-4Distributie de apa potabila (Rev.2) 

5.000,00

Bugetul local 03.01.2023 31.12.2023
5. Carburanti si lubrifianti 09100000-0 Combustibili (Rev.2)

09211000-1 uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)

09211100-2 Uleiuri pentru motoare (Rev.2)

22458000-5 Imprimate la comanda ( Rev.2)

26.000,00

Bugetul local 03.01.2023 31.12.2023
6. Piese de schimb 34320000-6Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2) 

42913000-9 Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2) 

34913000-0Diverse piese de schimb (Rev.2)

16800000-3 piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)

9.000,00

Bugetul local 03.01.2023 31.12.2023
7. Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet 64211000-8Servicii de telefonie publica (Rev.2) 

27.000,00

Bugetul local 03.01.2023 31.12.2023
8.

Alte bunuri si servicii

8.1 -servicii de implementare Platforma Hektar Cad 71351810-4 servicii de topografie (Rev.2)

71354300-7 Servicii de cadastru ( Rev.2)

42.016,00 Bugetul local 01.03.2023 31.12.2023
8.2 -servicii de arhivare 79995100-6 Servicii de arhivare ( Rev.2) 21.000,00 Bugetul local 01.03.2023 31.12.2023
8.3 -servicii de salubrizare in comuna Simand+ depozitarela Groapa de gunoi 60182000-7 Inchiriere de vehicule industrial cu sofer ( Rev.2)

90512000-9Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2) 

504.200,00 Bugetul local 03.01.2023 31.12.2023
8.4
  • Contracte prestari servicii (consultanta si asistenta juridica in instanta ,contabilitate,impozite sI taxe,registru agricol,asistenta sociala,medicina muncii ,achizitii publice, masuratori topografice, serv.intret.ap.inform.si programe informatice,chelt.perfect.personalului)
 79110000-8  – Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2) 

72260000-5  – Servicii de software (Rev.2) )66512100-3 servicii de asigurare contra accidentelor (Rev .2) 66512200-4 servicii de asigurare de sanatate (Rev.2)79418000-7 servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice (Rev.2)85147000-1 servicii de medicina muncii (Rev.2) , 72611000-6 servicii de asistenta tehnica informatica ( Rev.2)

880.000,00

Bugetul local 03.01.2023 31.12.2023
8.5 -reparatii si service la tehnica de calcul si aparate de multiplicat si achizitie tonere si cartuse HP  79521000-2 Servicii de fotocopiere (Rev.2) 30125110-5 toner pentru i mprimantele laser/ faxuri (Rev.2), 48761000-0 Pachete software antivirus ( Rev.2)

20.000,00

Bugetul local 03.01.2023 31.12.2023
8.6 -repararea , intretinerea si dotarea serviciului PSI, combustibil , reparatii masina pompieri , asig. Pompierilor voluntari, perfectionare personal si alte chelt. Pentru funct. Activitatii de pompieri 50111000-6 Servicii de gestionare,repararesi de intretinere a parcurilor de vehicule; 22458000-5 Imprimate la comanda ( Rev.2); 50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor ( Rev.2) ; 66514110-0 Servicii de asigurare a autovehiculelor ( Rev.2) 25.210,00 Bugetul local 03.01.2023 31.12.2023
8.7 -servicii de intocmire documentatii cadastrale -servicii topografice , comuna Simand 71351810-4 servicii de topografie( Rev.2)

126.050,00

Bugetul local 01.03.2023 31.12.2023
8.8
  • Servicii de deszapezire pe perioada de iarna , la nevoie
90620000-9 servicii de deszapezire (Rev.2) 4.200,00 Bugetul

local

01.11.2023 31.12.2023
8.9 Achizitie prestari servicii (dezinsectie ) , raza comunei Simand 90921000-9 servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2) 25.210,00 Bugetul local 01.03.2023 31.12.2023
8.10 Cheltuieli pentru documentatii depunere proiecte Scoli la Administratia Fondului de Mediu de dotare cu mobilier, material didactic si proiect de instalare panouri fotovoltaice pentru Cladire Primaria Simand 79411000-8Servicii generale de consultanta in masnagement (Rev.2); 73220000-0 Servicii de consultanta in dezvoltare ( Rev.2)

71322000-1 Servicii de proiectare hnica pentru cotructia de lucrari publice (Rev.2)

121.000,00

47.067,00

Bugetul

Local

Bugetul local

15.02.2023

15.02.2023

31.12.2023

31.12.2023

9. Reparatii curente
9.1 Lucrari de amenajare Parcare-Biserica Ortodoxa ( proiectare + executie), comuna Simand 45233160-8 -Drumuri si alte suprafete pietruite ( Rev.2)

71220000-6 Servicii de proiectare (Rev.2)

16.806,00

Bugetul local 01.03.2023 31.12.2023
9.2 Amenajare prin pietruire drum comunal Simand-Santana (proiectare + executie), comuna Simand 71220000-6 Servicii de proiectare ( Rev.2)

45233160-8 Drumuri si alte suprafete pietruite ( Rev.2)

84.033,00 Bugetul local 01.03.2023 31.12.2023
9.3 Lucrari de amenajare trotuare , zona de la Scoala Gimnaziala direct la Sala de Sport, comuna Simand 45233161-5 Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2) 21.008,00 Bugetul local 01.03.2023 31.12.2023
9.4 Lucrari de amenajare trotuare ( paralel cu DN 79 pe distanta cuprinsa intre strada Garii si Oficiul Postal , comuna Simand 45233161-5 Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2) 63.025,00 Bugetul local 01.03.2023 31.12.2023
9.5 -lucrari de reparatii curente (schimbat usi de interior) la Scoala cu clasele I-IV Simand de Sus , comuna Simand 44221200-7 tamplarie pvc -usi (Rev.2) 8.400,00 Bugetul local 01.03.2023 31.12.2023
9.6 – lucrare de zugravit hol -Scoala I-IV Simand de Sus 45453100-8lucrari de renovare ( Rev.2)

Prin reparatii curente

4.200,00 Bugetul local 01.03.2023 31.12.2023
9.7 -lucrari de amenajare foisoare – lazi de nisip la Gradinita PN1 si Gradinita PN2, comuna Simand 39142000-9 mobilier de gradina ( Rev.2) 16.800,00 Bugetul

Local

01.03.2023 31.12.2023
9.8 – lucrari de extindere si amenajare Arhiva-Primaria comunei Simand 45453100-8 lucrari de renovare (Rev.2) prin reparatii curente 42.016,00 Bugetul

Local

01.03.2023 31.12.2023
9.9 -achizitie plasa Teren de sport la Scoala I-IV Simand de Sus 39540000-9 Diverse franghii,funii, sfori si plase ( Rev.2) 10.084,00 Bugetul

Local

01.03.2023 31.12.2023
9.10 – lucrari de reparatii interior – Cladire Posta,comuna Simand 4533000-9 lucrari de reparatii generale si de renovare ( Rev.2) 2.521,00 Bugetul local 01.03.2023 31.12.2023
9.11 – lucrari de amenajare curte – Scoala I-IV Simand de Jos 9.033,00 Bugetul local 01.03.2023 31.12.2023
9.12 – achizitie servicii artistice – organizarea Zilele comunei Simand 92312000-1 Servicii artistice ( Rev.2)

24613200-6 Artificii ( Rev.2)

33.613,00 Bugetul

Local

01.03.2023 31.12.2023
9.13 Achizitie obiecte de inventar -Sala de Sport :

-achizitie mingi personalizate

-achizitie saltele personalizate

-achizitie 2 mese tenis si 1 masa fotbal

37400000-2 Articole si echament de sport ( Rev.2) 4.201,00

7.563,00

15.126,00

Bugetul local 01.03.2023 31.12.2023
9.14 -alte cheltuieli cu amenajarea domeniului public, comuna Simand 42.000,00 Bugetul local 01.03.2023 31.12.2023
9.15 -lucrari de astupare a fostei Groapa de gunoi in comuna Simand 45112400-9 Lucrari de excavare ( Rev.2)

45262320-0 Nivelari ( Rev.2)

21.000,00

Bugetul local 01.03.2023 31.12.2023
10. Alte obiecte de inventar
11. Constructii
12. Echipamente si mijloace de transport   
13. Alte active fixe
14. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
14.1. -sprijin financiar culte religioase ( pentru cultele Greco catolic, romano catolic, Adventist si penticostal

Cult ortodox

40.000,00

20.000,00

Bugetul local 01.03.2023 31.12.2023
14.2 – transfer Club Sportiv Simand 145.000,00 Bugetul local 01.03.2023 31.12.2023

VIZAT, INTOCMIT,

Comp.financiar-contabil Comp.Achizitii Publice

Fruja Monica Untaru Lavinia